През септември и октомври профилактичните кампании включват още: пакет  биохимични показатели, костен метаболизъм и изследвания за щитовидна жлеза

„ЛИНА“ е една от одобрените от Министерство на здравеопазването лаборатории за извършване на анализи на real-time PCR за новия коронавирус.

Медицинска лаборатория „ЛИНА” ще извършва рутинните анализи на половин цена в периода на извънредното положение

Проби за real-time PCR-теста се вземат в Бургас и Варна 

„ЛИНА” предлага два пакета, комбиниращи показатели, препоръчани от Международната федерация по Клинична химия 

Лаборатория „ЛИНА“ отправя молба към пациентите  да се изследват предимно хора, които имат симптоми на заболяването COVID-19, или са били насочени  от своя личен лекар или лекар  специалист

През септември и октомври профилактичните кампании включват още: пакет  биохимични показатели, костен метаболизъм и изследвания за щитовидна жлеза

Медицинска лаборатория „ЛИНА” е оборудвана с нови апарати, свързани с диагностиката на COVID-19. Закупени са два автоматични екстрактора на нуклеинови киселини, които увеличават капацитета на лабораторията.

„Необходимо е да се повиши информираността за това заболяване както сред медицинските специалисти, така и сред пациентите ”, заявява д-р  Цветкова

В „ЛИНА” на  ул. „Криволак” №9 се извършват безплатни скринингови изследвания, които до края на август включват ензимите на черния дроб АсАТ и АлАТ