Медицинска лаборатория „ЛИНА” ще извършва рутинните анализи на половин цена в периода на извънредното положение