В „ЛИНА” на  ул. „Криволак” №9 се извършват безплатни скринингови изследвания, които до края на август включват ензимите на черния дроб АсАТ и АлАТ