Диагнозата туберкулоза се поставя трудно при деца и когато става дума за извънбелодробна форма.

Медико-диагностична лаборатория „ЛИНА” притежава лиценз от  Регионалната инспекция по околна среда и води за събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни  медицински отпадъци. Технологията, която „ЛИНА” използва,  е една от най-модерните.

Медицинска лаборатория „ЛИНА” продължава традицията да запознава лекарите от Бургас и региона с нововъведенията  в областта на лабораторните тестове и  изследвания. 

„През последните месеци в лаборатория „ЛИНА”  бе извършено поредното обновяване на техническата база.

Скъпи пациенти,

И в град Варна вече е възможно да повикате лаборант у дома, ако се налага да си направите изследвания, но сте възпрепятствани  да посетите лаборатория.

До края на месец октомври безплатните скрингови изследвания в медицинска лаборатория „ЛИНА” включват чернодробните ензими АсАТ и АлАТ.

Медицинска лаборатория „ЛИНА” обявява на кои дати от почивните дни за националните празници ще има дежурни лаборатории

Профилактичните кампании на медицинска лаборатория „ЛИНА” продължават и през месец юни 2019г.

Медицинска лаборатория „ЛИНА” продължава мащабната си скринингова кампания с безплатни изследвания и в първите месеци на 2019-та година. През януари и февруари пациентите на „ЛИНА” ще могат да проверят безплатно какви са нивата им на чернодробните ензими АсАТ и АлАТ.