Въпреки че е сравнително рядка, човешката листериоза е едно от най-опасните хранителни заболявания в Европа. То причинява хоспитализация и висока смъртност, особено сред възрастните хора, а при бременните жени може да доведе до спонтанен аборт.