Висшето учебно заведение и лабораторията си сътрудничат от дълго време