Упражнението на студентите по медицина завърши в генетичната лаборатория, където се извършват изследванията чрез Real-time PCR за SARS-CoV-2