Студенти по медицина проведоха практическите си упражнения по физиология в лабораторията