екипът на микробиологичната лаборатория в Лина

От няколко години тя е база за специализация на лекари и обучение на студенти

Три групи студенти от специалност „Помощник-фармацевт” на Медицинския колеж към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас проведоха обучение в Медицинска лаборатория „ЛИНА”.