екипът на микробиологичната лаборатория в Лина

От няколко години тя е база за специализация на лекари и обучение на студенти

Студентите видяха уникалния за Източна България апарат, който може да идентифицира 1316 вида микроби

В началото на всяка година Европейският комитет по микробна лекарствена чувствителност публикува нови насоки за изпитване на чувствителността на бактериите към антибиотици. Затова още в първия работен ден на 2018-та година „ЛИНА” актуализира своите стандарти.

След 13 години в София, специализация и докторантура д-р Даниела Атанасова предпочете родния Бургас пред кариера в столицата. А причината е възможността да се присъедини към опитния екип на най-големия сектор по микробиология в Югоизточна България – този на медицинска лаборатория „ЛИНА”.