С него се извършва комплексен микробен анализ на проби от мъжката полова система