„Необходимо е да се повиши информираността за това заболяване както сред медицинските специалисти, така и сред пациентите ”, заявява д-р  Цветкова