Те са изследвани от екип на медицинска лаборатория „ЛИНА”