„ЛИНА” е единствената медицинска лаборатория, която извършва ДНК и РНК анализи в Бургаска област. Лабораторията вече разполага с нова апаратура за молекулярни тестове на утвърдената фирма в производството на този вид апарати Sacace Biotechnologies.

Лаборатория „ЛИНА” разширява ДНК диагностиката на полово-предаваните инфекции с две нови пакетни изследвания.