Според  статистиката в България с това заболяване към края на месец септември 2020 г. са регистрирани  над 370 000 души.