„ЛИНА” е одобрена от Министерството на здравеопазването за  доказване на COVID-19.  Изследванията в нея се извършват от опитен екип хабилитирани специалисти

Лабораторията издава безплатно резултат и сертификат за пътуване на английски език