Двата анализа се извършват безплатно през месеците ноември и декември