Висшето учебно заведение и лабораторията си сътрудничат от дълго време

 

Медицинска лаборатория „ЛИНА” отвори врати за студенти от още една специалност на Факултета по обществено здраве и здравни грижи 

Лаборатория „ЛИНА” отвори врати за първокурсниците от специалност „Лекарски асистент” към Факултета по обществено здраве и здравни грижи