Изследването е подходящо за донори на рековалесцентна плазма