При съмнение за такава инфекция е важно причинителят насочено да се търси чрез специални изследвания