„Необходимо е да се повиши информираността за това заболяване както сред медицинските специалисти, така и сред пациентите ”, заявява д-р  Цветкова

Медицинска лаборатория  ЛИНА”  привлече още един уважаван лекар в редиците си. Това е специалистът по медицинска паразитология д-р Татяна Цветкова.