При симптоми той е един от най-надеждните начини за разграничаване на вируса SARS-CoV-2, причинител на COVID-19, от сезонния грип