Медицинска лаборатория „ЛИНА” получи сертификат за диагностика на коронавирус SARS CoV-2 (RNA) от INSTAND - Дюсердорф, Германия.