„ЛИНА” е одобрена от Министерството на здравеопазването за  доказване на COVID-19.  Изследванията в нея се извършват от опитен екип хабилитирани специалисти

Проби за real-time PCR-теста се вземат в Бургас и Варна 

„ЛИНА” обявява в кои нейни лаборатории НЕ се вземат проби за PCR тестове за COVID-19

Трябва ли да си запиша час, кои манипулационни да посетя, каква е цената на теста, издавате ли сертификат на английски език? В статията даваме отговор на  тези и на други често задавани въпроси

Така в Бургас манипулационните за вземане на PCR проби стават две - досегашната на ул. „Демокрация” №67 и новата на ул. „Княз Борис” №43  (до Борисовата градинка)

Считано от 21.10.2020 г. медицинска лаборатория ЛИНА преустановява извършването на PCR анализ за SARS-CoV-2 (COVID-19) по метода на пуловете. Епидемиологичната обстановка  предполага пациентите да бъдат тествани индивидуално.

Медицинска лаборатория „ЛИНА” е оборудвана с нови апарати, свързани с диагностиката на COVID-19. Закупени са два автоматични екстрактора на нуклеинови киселини, които увеличават капацитета на лабораторията.

Медицинска лаборатория ЛИНА  предлага на своите пациенти Real Time PCR - групово изследване за новия коронавирус по метода на пуловете.