admin
11/16/2015 - 12:03

 

Медико-диагностична лаборатория „ЛИНА“ предлага експресна антибиограма за бактериите, които най-често се изолират от уринарни проби

Уроинфекциите са сред най-честите, във връзка с които пациентите се насочват за микробиологично изследване в МДЛ „ЛИНА“. Бактериите от семейство Enterobacteriaceae съставляват около 80% от причинителите. При тях е възможно да се направи бързия тест за изпитване на чувствителност към антибиотици URIFAST.

Ако пациентът даде урина и на следващата сутрин се установи, че при него се изолират в сигнификантно количество чревни бактерии, той може да получи резултат от URIFAST след 5 часа. Така пациентът има информация за активността на 12 антибиотика до 14 часa на обяд, може да се консултира своевременно със своя лекуващ лекар и да започне адекватно лечение. Друго предимство на теста URIFAST е, че той дава по-рано ориентация за профила на резистентност на изолираните бактерии. В случай на установяване на бактерии с множествена резистентност, може да се направи разширена антибиограма, която също се предлага от медицинска лаборатория „ЛИНА“. Така разширената антибиограма ще е готова на 48-ия, вместо на 72-ия час от даването на проба урина от пациента.

„Съществено е да се подчертае, че с теста URIFAST се отчитат минимални потискащи концентрации на антибиотиците, което представлява по-прецизно определяне на чувствителността на бактериите, в сравнение с рутинната антибиограма. Експресният метод е приложим за видове като Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis и др. Антибиотиците, включени в URIFAST, са амоксицилин, амоксицилин-клавуланова киселина, цефалотин, цефтриаксон, фосфомицин, гентамицин, триметоприм-сулфаметоксазол, налидиксова киселина, норфлоксацин, ципрофлоксацин, левофлоксацин и нитрофурантоин. Причинители на инфекции на пикочните пътища като Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus и Streptococcus agalactiae не са показани за изпитване с новия метод, тъй като се размножават по-бавно.“ обяснява д-р Сашка Михайлова, д.м., микробиолог в лаборатория „ЛИНА“.

Тестът URIFAST е поредната иновация, която лаборатория „ЛИНА“ предоставя на пациентите и техните лекуващи лекари. Бързото идентифициране на най-подходящия антибиотик е изключително важно при лечението на тежки инфекции, както и за предотвратяване развитието на усложнения. „ЛИНА“ е втората лаборатория в страната, която предлага URIFAST.

Д-р Сашка Михайлова, д.м. - специалист "Микробиология" в МДЛ "Лина"