Отличие от годишни награди "Лекар на Бургас"

Медицинска лаборатория "ЛИНА" бе отличена за „Принос в битката с COVID-19” на първите годишни награди "Лекар на Бургас" 2020.

Профилактични кампании - март и април 2020

Медицинска лаборатория „ЛИНА” предлага на пациентите си в областите Бургас, Варна и Ямбол пет нови профилактични кампании. Кампаниите важат в самостоятелните филиали на „ЛИНА” през месеците март...