Д-р Джанан Шериф

Специалист „Медицинска паразитология”

Д-р Джанан Шериф завършва медицина през 2019 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. В началото на 2020 г. започва специализация по специалност „Медицинска паразитология” в СМДЛ „ЛИНА”. През 2023 г. полага успешно изпит за придобиване на специалност.