Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 1.5 Изследване на глюкоза 1.50лв.
[title_1] 4.5 Изследване на кръвно-захарен профил 4.50лв.
[title_1] 4.5 Орален глюкозотолерантен тест 4.50лв.
[title_1] 2 Изследване на Урея 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Креатинин 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване на пикочна киселина 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване на холестерол 2.00лв.
[title_1] 3 Изследване на HDL холестерол 3.00лв.
[title_1] 3 Изследване на LDL холестерол 3.00лв.
[title_1] 1 Изследване на VLDL холестерол 1.00лв.
[title_1] 3 Изследване на триглицериди 3.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Общ белтък 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Албумин 2.00лв.
[title_1] 20 Протеинограма 20.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Билирубин – общ (BILL-T) 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Билирубин - директен (BILL-D) 2.00лв.
[title_1] 1 Изследване на Билирубин - индиректен 1.00лв.
[title_1] 3 Изследване АСАТ 3.00лв.
[title_1] 3 Изследване на АЛАТ ALT test 3.00лв.
[title_1] 3 Изследване на Алкална фосфатаза 3.00лв.
[title_1] 3 Изследване на Гамаглутамилтрансфераза (ГГТ) 3.00лв.
[title_1] 4 Изследване на а-амилаза (AMYL) 4.00лв.
[title_1] 5 Изследване на Липаза 5.00лв.
[title_1] 4 Изследване на LDH Лактатдехидрогеназа 4.00лв.
[title_1] 6 Изследване на ХБДХ (HBDH) 6.00лв.
[title_1] 4 Изследване на Креатинкиназа 4.00лв.
[title_1] 15 Изследване на CK - MB фракция 15.00лв.
[title_1] 8 Изследване на Холинестераза 8.00лв.
[title_1] 28 Цистатин С 28.00лв.
[title_1] 16 Изследване на Трансферин 16.00лв.