Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 6 C-реактивен протеин (CRP) (C-reactive protein) 6.00лв.
[title_1] 18 Високочувствителен C - реактивен протеин CRP 18.00лв.
[title_1] 6 ASO 6.00лв.
[title_1] 6 Ревматоиден фактор (RF) 6.00лв.
[title_1] 8 Изследване на IgG 8.00лв.
[title_1] 8 Изследване на IgA 8.00лв.
[title_1] 8 Изследване на IgM 8.00лв.
[title_1] 8 Изследване на С3 фракция (serum complement) 8.00лв.
[title_1] 8 Изследване на С4 фракция (serum complement) 8.00лв.
[title_1] 25 Изследване Anti-CCP 25.00лв.
[title_1] 15 Изследване на Криоглобулини 15.00лв.
[title_1] 25 ANA Detect 25.00лв.
[title_1] 100 Изследване ANA профил 100.00лв.
[title_1] 20 Изследване на anti dsDNA Screen (анти двДНК антитела скрин.) 20.00лв.
[title_1] 20 Изследване на anti RNP-70 (анти - RNP-70 антитела) количествен 20.00лв.
[title_1] 20 Изследване на anti SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен 20.00лв.
[title_1] 39 Изследване на anti SS-B/La (анти SS-B/La) количествен 39.00лв.
[title_1] 20 Изследване на anti Scl-70 (анти anti Scl-70 антитела) количествен 20.00лв.
[title_1] 20 Изследване на anti CENP B (анти Центромер В антитела) количествен 20.00лв.
[title_1] 20 Изследване на anti Jo – 1 (анти Jo – 1 антитела) количествен 20.00лв.
[title_1] 30 Изследване на рANCA (anti МPO количествен) (anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) 30.00лв.
[title_1] 30 Изследване anti AMA -M2 ( анти митохондриални антит. ) колич. (АМА) 30.00лв.
[title_1] 33 Изследване Анти-гладкомускулни антитела 33.00лв.
[title_1] 85 Изследване на NK клетки 85.00лв.