Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 35 Изследване на Еритроантитела с медикаменти 35.00лв.
[title_1] 40 Изследване на Титър на анти "А" и анти "В" на бременни 40.00лв.
[title_1] 20 Изследване на Кръвна група 20.00лв.
[title_1] 40 Изследване на Кръвна група, подгрупа, Rh фенотип, Kell-антиген 40.00лв.
[title_1] 10 Изследване на еритроантитела - фиксирани 10.00лв.
[title_1] 35 Изследване на Двуфазни хемолизини 35.00лв.
[title_1] 60 Изследване на Специфичност и титър на еритроантитела 60.00лв.
[title_1] 40 Изследване на Rh (CcDEe) фенотип и Kell - антиген 40.00лв.
[title_1] 50 Изследване на Еритроантитела-ало и авто 50.00лв.
[title_1] 35 Еритроантитела - студови 35.00лв.
[title_1] 35 Изследване на Титър на еритроантитела 35.00лв.
[title_1] 30 Консултация с трансфузионен хематолог 056/ 919-713 30.00лв.
[title_1] 20 Изследване на Кръвна група, Подгрупа, Rh (D) антиген 20.00лв.
[title_1] 20 Изследване на Еритроантитела - авто 20.00лв.
[title_1] 15 Изследване на Имуноглобулинова характеристика на фиксирани АТ - IgG,C3d 15.00лв.
[title_1] 40 Изследване на Специфичност на еритроантитела 40.00лв.
[title_1] 5 Изследване на Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) 5.00лв.
[title_1] 40 Изследване на Ало-Еритроантитела (вкл.Rh) 40.00лв.
[title_1] 35 Изследване за Слаб Rh (D) антиген при Rh (-) отрицателни 35.00лв.