Изследане за ракови образования чрез туморни маркери

Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 17 Изследване на CEA (carcinoembryonic antigen) 17.00лв.
[title_1] 17 Изследване на total PSA (total prostate-specific antigen) 17.00лв.
[title_1] 17 Изследване на free PSA (free prostate-specific antigen) 17.00лв.
[title_1] 17 Изследване на СА 125 17.00лв.
[title_1] 23 Изследване на SCC (squamous cell carcinoma antigen) 23.00лв.
[title_1] 17 Изследване на CA 15-3 17.00лв.
[title_1] 20 Изследване на СА 72-4 20.00лв.
[title_1] 17 Изследване на CA-19-9 17.00лв.
[title_1] 17 Изследване на AFP 17.00лв.
[title_1] 17 Изследване на HCG (Human chorionic gonadotropin) 17.00лв.
[title_1] 24 Изследване на HTG (thyroglobulin) 24.00лв.
[title_1] 35 Изследване на Calcitonin (Калцитонин) 35.00лв.
[title_1] 24 Изследване на b2 микроглобулин 24.00лв.
[title_1] 22 NSЕ - Neuron specific enolasе 22.00лв.
[title_1] 22 Изследване на CYFRA 21-1 22.00лв.
[title_1] 70 Изследване на M2-PK (pyruvate kinase isoenzyme type M2) 70.00лв.
[title_1] 65 Изследване на HE4 (Human epididimal protein 4) 65.00лв.
[title_1] 78 Изследване ROMA (risk of ovarian malignancy algorithm) 78.00лв.