Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 12 Изследване на FT3 12.00лв.
[title_1] 12 Изследване на FT4 12.00лв.
[title_1] 12 Изследване на TSH 12.00лв.
[title_1] 14 Изследване на Anti - Tg 14.00лв.
[title_1] 14 Изследване на Anti - TPO 14.00лв.
[title_1] 32 Изследване на TSHR - AB 32.00лв.
[title_1] 14 Изследване на LH 14.00лв.
[title_1] 14 Изследване на FSH 14.00лв.
[title_1] 14 Изследване на Progesteron 14.00лв.
[title_1] 14 Изследване на Testosteron 14.00лв.
[title_1] 14 Изследване на Estradiol 14.00лв.
[title_1] 14 Изследване на Prolactin 14.00лв.
[title_1] 17 Изследване на DHEA/S 17.00лв.
[title_1] 43 Изследване на Антимюлеров хормон 43.00лв.
[title_1] 47 Изследване на Инхибин B 47.00лв.
[title_1] 18 Изследване на 4 Андростендион 18.00лв.
[title_1] 25 Изследване на 17 OHP (17- Хидроксипрогестерон) (17- Hydroxyprogesterone) 25.00лв.
[title_1] 18 Изследване на SHBG 18.00лв.
[title_1] 16 Изследване на Cortisol AM 16.00лв.
[title_1] 16 Изследване на Cortisol PM 16.00лв.
[title_1] 30 Изследване на ACTH 30.00лв.
[title_1] 17 Изследване на PTH 17.00лв.
[title_1] 18 Изследване на hGH (STH - Соматотропен хормон) 18.00лв.
[title_1] 35 Изследване на Прокалцитонин (PCT) 35.00лв.