Лабораторни изследвания за изключване на вторична остеопороза – ПКК, СУЕ, общ белтък/скрининг за миелом/;урея, креатинин/изключване на ХБН/, калций, фосфор, алкална фосфатаза, калций и фосфор в 24-часова урина, паратхормон/изключвана на хиперпаратиреоидизъм/, кръвна захар за изключване на диабет,ТSH за изключване на Базедова болест, АСАТ, АЛАТ/изключване на хронични чернодробни заболявания/

Костни маркери за контрол и проследяване на ефекта от антирезорбтивна терапия при постменопаузални жени:

  • Маркери за костно образуване - Остеокалцин
  • Маркери за костна резорбция -  DPD /деокси пиридинолин/,beta-Cross-Laps, серумен калций/ниско чувствителен и ниско специфичен за остеопороза и други костни заболявания/

Сортиране
Редактиране цени