Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 2 Изследване на Билирубин – общ (BILL-T) 2.00лв.
[title_1] 3 Изследване АСАТ 3.00лв.
[title_1] 12 HBsAg ( Хепатит B ) (авствалийски антиген) 12.00лв.
[title_1] 20 anti-HBc total 20.00лв.
[title_1] 20 Хепатит D ( anti-HDV total ) 20.00лв.
[title_1] 62 Пакет Черен дроб - Хепатит 62.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Албумин 2.00лв.
[title_1] 3 Изследване на Алкална фосфатаза 3.00лв.
[title_1] 17 anti-HBs 17.00лв.
[title_1] 20 Хепатит D ( anti-HDV IgM ) 20.00лв.
[title_1] 20 Хепатит А ( anti-HAV total ) (anti-HAV total) 20.00лв.
[title_1] 60 Пакет полово трансмисивни 60.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Общ белтък 2.00лв.
[title_1] 3 Изследване на Гамаглутамилтрансфераза (ГГТ) 3.00лв.
[title_1] 17 HBe Ag 17.00лв.
[title_1] 155 Хепатит В колич. ДНК (HBV DNA quantitative PCR ) 155.00лв.
[title_1] 17 Хепатит А ( anti-HAV IgM ) 17.00лв.
[title_1] 14 Пакет чернодробна функция 14.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Билирубин - директен (BILL-D) 2.00лв.
[title_1] 3 Изследване на АЛАТ ALT test 3.00лв.
[title_1] 17 anti-HBe 17.00лв.
[title_1] 20 anti-HBc IgM 20.00лв.
[title_1] 15 Хепатит С ( anti-HCV antibodies ) 15.00лв.
[title_1] 30 Пакет чернодробна функция - разширен 30.00лв.