Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 14 Изследване на Estradiol 14.00лв.
[title_1] 47 Изследване на Инхибин B 47.00лв.
[title_1] 12 HBsAg ( Хепатит B ) (авствалийски антиген) 12.00лв.
[title_1] 17 Цитомегаловирус - IgG ( anti-CMV IgG ) 17.00лв.
[title_1] 14 Chlamydia trachomatis Ig A 14.00лв.
[title_1] 3 Изследване на урина 3.00лв.
[title_1] 4 Пълна кръвна картина (ПКК) - 16 показателя 4.00лв.
[title_1] 7 Пълна кръвна картина (ПКК) - 20 показателя с диференциално броене (blood testing) 7.00лв.
[title_1] 4 Изследване на Калий (К) 4.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Общ белтък 2.00лв.
[title_1] 4 Изследване на Хлориди (Cl) 4.00лв.
[title_1] 14 Изследване на LH 14.00лв.
[title_1] 14 Изследване на Testosteron 14.00лв.
[title_1] 43 Изследване на Антимюлеров хормон 43.00лв.
[title_1] 30 Микоплазма и уреаплазма 30.00лв.
[title_1] 17 Рубеола ( Rubella IgG ) 17.00лв.
[title_1] 14 Chlamydia trachomatis IgM 14.00лв.
[title_1] 35 Изследване на ДНК - хламидия 35.00лв.
[title_1] 54 Пакет женски полови хормони 54.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Креатинин 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Билирубин - директен (BILL-D) 2.00лв.
[title_1] 3 Изследване АСАТ 3.00лв.
[title_1] 3 Изследване на Алкална фосфатаза 3.00лв.
[title_1] 14 Изследване на Progesteron 14.00лв.
[title_1] 6 C-реактивен протеин (CRP) (C-reactive protein) 6.00лв.
[title_1] 15 Спермокултура 15.00лв.
[title_1] 20 anti-HBc total 20.00лв.
[title_1] 14 Chlamydia trachomatis IgG 14.00лв.
[title_1] 17 Изследване за Токсоплазма IgG 17.00лв.
[title_1] 62 Пакет женски полови хормони - разширен 62.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Урея 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Билирубин – общ (BILL-T) 2.00лв.
[title_1] 4 Изследване на Натрий (Na) 4.00лв.
[title_1] 3 Изследване на АЛАТ ALT test 3.00лв.
[title_1] 14 Изследване на Prolactin 14.00лв.
[title_1] 15 MБИ - влагалищен секрет 15.00лв.
[title_1] 17 anti-HBs 17.00лв.
[title_1] 17 Цитомегаловирус - IgM ( anti-CMV IgM) 17.00лв.
[title_1] 17 Изследване за Токсоплазма IgM 17.00лв.
[title_1] 25 Спермален анализ 25.00лв.
[title_1] 1.5 Изследване на глюкоза 1.50лв.
[title_1] 2 Изследване на пикочна киселина 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Албумин 2.00лв.
[title_1] 4 Изследване на Фосфор (P) 4.00лв.
[title_1] 14 Изследване на FSH 14.00лв.