Average: 5 (1 vote)
Price: 2.00лв.
Processing time: by the end of the work day
Terms and conditions: 24 часова урина се събира в сух съд. Размесва се добре и около 10-15 мл. се доставят в лабораторията, като се съобщава общото количество на събраната урина в милилитри.
Test sample: 24 часова урина
Test type: 
Urine Tests