Д-р Хабибе Хюсейн Шакир

Специализант по специалност "Клинична лаборатория"

Завършва медицина през 2014 г. в Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора. Започва специализация през 2016 г.