Резултати от търсене: Хепатит

ИзследванеЦена
Пакет Черен дроб - Хепатит81.00лв
HBsAg (Хепатит B)15.40лв
Хепатит В колич. ДНК (HBV DNA quantitative PCR)180.00лв
Хепатит С (anti-HCV antibodies)18.00лв
Хепатит А (anti-HAV IgM)19.00лв
Хепатит А (anti-HAV total)20.00лв
Хепатит D (anti-HDV IgM)25.00лв
Хепатит D (anti-HDV total)25.00лв
Хепатит Е (Anti HEV IgM)32.00лв
Хепатит Е (Anti HEV IgG)32.00лв
CEA (Карциноембрионален антиген)19.40лв
Изследване на Фибриноген4.80лв
Урея (Urea)2.20лв
СА 125 (Карциномен антиген 125)19.40лв
CA 15-3 (Карциномен антиген 15-3)19.40лв
Билирубин в урината0.50лв
СА 72-4 (Карциномен антиген СА 72-4)24.40лв
Уробилиноген в урината0.50лв
Феритин (Ferritin)20.00лв
Криоглобулини19.00лв
Алфа1-антитрипсин38.00лв
Мед (Cu)25.00лв
Витамин В1220.00лв
Молибден (Mo)62.00лв
HBsAg количествено измерване52.40лв
Билирубин (общ)2.20лв
Билирубин (директен)3.00лв
anti-HBs21.00лв
Мед в диуреза42.00лв
АСАТ (ASAT)3.00лв
АЛАТ (ALAT)3.00лв
anti-HBe21.00лв
Tumor Necrosis Facror-Alpha (TNFA)54.00лв
Anti AMA-M2 (анти митохондриални антитела) количествен30.00лв
LDH (ЛДХ) Лактат дехидрогеназа5.60лв
Пакет бременност - първа регистрация57.00лв
Пакет бременност - първа регистрация - разширен89.00лв
Холинестераза (ХЕ)8.40лв
Пакет бременност - консултация43.00лв
Пакет бременност - разширен142.00лв
Аполипопротеин А1 (Apo А1)14.00лв
Антитела срещу чернодробни антигени79.00лв
Anti-LKM антитела39.00лв
anti Rib-P (анти Рибозомни антитела) количествен41.00лв
Анти-гладкомускулни антитела38.00лв
ANA (анти-нуклеарни антитела) имунофлуоресценция36.00лв
Жлъчни киселини (Bile Acids (3-a-OH-) in Serum)41.00лв
Определяне на ИгД в серум (IM)40.00лв
HDV RNA (RT-PCR) 210.00лв
HCV колич. РНК (RNA quantitative PCR)190.00лв
CH 5057.00лв