Резултати от търсене: Хепатит

ИзследванеЦена
Пакет Черен дроб - Хепатит64.00лв
HBsAg (Хепатит B)14.00лв
Хепатит В колич. ДНК (HBV DNA quantitative PCR)180.00лв
Хепатит С (anti-HCV antibodies)16.00лв
Хепатит А (anti-HAV IgM)18.00лв
Хепатит А (anti-HAV total)20.00лв
Хепатит D (anti-HDV IgM)22.00лв
Хепатит D (anti-HDV total)22.00лв
Хепатит Е Anti HEV IgG27.00лв
Изследване на CEA18.00лв
Изследване на Фибриноген4.40лв
Изследване на Урея2.00лв
Изследване на СА 12518.00лв
Изследване на CA 15-318.00лв
Изследване за билирубин в урината0.50лв
Изследване на СА 72-422.00лв
Изследване за уробилиноген в урината0.50лв
Изследване на Феритин (Ferritin)20.00лв
Изследване на Криоглобулини18.00лв
Изследване на Мед (Cu)25.00лв
Изследване на Витамин В1220.00лв
Изследване на Билирубин – общ2.00лв
Изследване на Билирубин - директен2.00лв
anti-HBs19.00лв
Изследване АСАТ3.00лв
Изследване на АЛАТ3.00лв
anti-HBe19.00лв
Изследване anti AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич.30.00лв
Изследване на LDH (ЛДХ) Лактатдехидрогеназа 4.00лв
Пакет бременност - първа регистрация46.00лв
Пакет бременност - първа регистрация - разширен83.00лв
Хепатит Е Anti HEV IgM30.00лв
Изследване на Холинестераза (ХЕ)8.00лв
Пакет бременност - консултация37.00лв
Пакет бременност - разширен110.00лв
Аполипопротеин А1 (Apo А1)14.00лв
Изследване Анти-гладкомускулни антитела38.00лв