Резултати от търсене: Хепатит

ИзследванеЦена
Пакет Черен дроб - Хепатит62.00лв
HBsAg (Хепатит B)12.00лв
Хепатит В колич. ДНК (HBV DNA quantitative PCR)155.00лв
Хепатит С (anti-HCV antibodies)15.00лв
Хепатит А (anti-HAV IgM)17.00лв
Хепатит А (anti-HAV total)20.00лв
Хепатит D (anti-HDV IgM)20.00лв
Хепатит D (anti-HDV total)20.00лв
Изследване на CEA17.00лв
Изследване на Фибриноген4.00лв
Изследване на Урея2.00лв
Изследване на СА 12517.00лв
Изследване на CA 15-317.00лв
Изследване за билирубин в урината0.50лв
Изследване на СА 72-420.00лв
Изследване за уробилиноген в урината0.50лв
Изследване на Феритин20.00лв
Изследване на Мед (Cu)25.00лв
Изследване на Витамин В1220.00лв
Аполипопротеин А1 /Apo А1/12.00лв
Изследване на Криоглобулини15.00лв
Изследване на Билирубин – общ2.00лв
Изследване на Билирубин - директен2.00лв
anti-HBs17.00лв
Изследване АСАТ3.00лв
Изследване на АЛАТ3.00лв
anti-HBe17.00лв
Изследване anti AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич.30.00лв
Изследване на LDH Лактатдехидрогеназа4.00лв
Пакет бременност - първа регистрация43.00лв
Пакет бременност - първа регистария - Разширен79.00лв
Изследване на Холинестераза8.00лв
Изследване на Anti HEV IgG27.00лв
Пакет бременност - консултация34.00лв
Пакет бременност - разширен104.00лв
Изследване Анти-гладкомускулни антитела33.00лв