Резултати от търсене:

ИзследванеЦена
Пакет пълно изследване на кръв и урина49.00лв
Пълна кръвна картина (ПКК) - 16 показателя4.80лв
Изследване на Време на кървене1.00лв
Изследване на глюкоза (кръвна захар)1.50лв
Изследване на Калий (К)4.00лв
Изследване на Тропонин I25.00лв
Изследване за сифилис (Wasserman)6.00лв
PCR тест за коронавирус COVID-19 (Ковид-19)60.00лв
Изследване на FT312.00лв
Биохимичен скрининг за синдром на Даун50.00лв
Изследване на CEA18.00лв
Изследване на HbA1c (Гликиран хемоглобин)14.00лв
C-реактивен протеин (CRP)6.00лв
Изследване на Beta - CrossLaps18.00лв
Изследване на Валпроева киселина (Valproic Acid)22.00лв
Изследване на урина3.00лв
МБИ - носен секрет16.80лв
Паразитологично изследване12.00лв
Фемофлор скрийн108.00лв
ALEX 2 Алергия разширен панел - 295 алергена (117 алергенни екстракта и 178 молекулярни алергена)315.00лв
Изследване на Кръвна група20.00лв
Конвенционална цитонамазка 17.00лв
Кръвно - газов анализ18.00лв
Венепункция, епруветка и транспортна среда2.00лв
Консултация със специалист от лаборатория ЛИНА7.00лв
Пакет пълно изследване на кръв и урина - разширен - жени62.00лв
Пълна кръвна картина (ПКК) - 20 показателя с диференциално броене7.20лв
Изследване на Време на съсирване1.00лв
Глюкоза трикратен профил4.50лв
Изследване на Натрий (Na)4.00лв
Изследване на Tропонин T hs22.00лв
Syphilis (TPHA)12.00лв
Бърз антигенен тест COVID-19 Ag (Ковид-19)10.00лв
Изследване на FT412.00лв
Изследване на total PSA18.00лв
Изследване на IRI (Инсулин)18.00лв
Високочувствителен C - реактивен протеин CRP18.00лв
Изследване на Osteocalcin18.00лв
Изследване на Карбамазепин (Carbamazepine)22.00лв
Изследване на pH на урина0.50лв
МБИ - гърлен секрет16.80лв
Изследване за Ентеробиоза (перианален отпечатък)8.00лв
Андрофлор скрийн108.00лв
FOX тест- тест за непоносимост към храни (286 храни)315.00лв
Изследване на Кръвна група, подгрупа, Rh фенотип, Kell-антиген40.00лв
Течно базирана цитология 33.00лв
Спермален анализ29.00лв
Секрет – епруветка, екарисаж1.00лв
Пакет пълно изследване на кръв и урина - разширен - мъже65.00лв
Изследване на СУЕ2.00лв
Изследване на Фибриноген4.40лв
Орален глюкозотолерантен тест4.50лв
Изследване на Хлориди (Cl)4.00лв
Изследване на NT-pro BNP40.00лв
Syphilis – Treponema Screen16.00лв
COVID-19 + грип А + грип В PCR94.00лв
Изследване на TSH12.00лв
Изследване на free PSA18.00лв
Изследване на C - Пептид20.00лв
Изследване на ASO7.00лв
Изследване на Дигоксин (Digoxin)31.00лв
Изследване на относително тегло на урина0.50лв
Гърлен секрет - Стрептококус група A (бърз тeст)15.00лв
Изследване на фецес за протозои8.00лв
HPV разширен панел (21 типа)140.00лв
Хранителна нетолерантност IgG скрининг180.00лв
Посещение в дома от лаборант15.00лв
Пробовземане и административно обслужване COVID-195.00лв
Пакет стандартно изследване на кръв и урина25.00лв
Изследване на Ретикулоцити (RET)5.00лв
Изследване на Протромбиново време4.40лв
Изследване на Урея2.00лв
Изследване на Калций (Ca)4.00лв
Хомоцистеин (ХЦ)39.00лв
Изследване за Лаймска болест IgM22.00лв
Изследване на Anti - Tg14.00лв
% free PSA/total PSA32.00лв
Изследване на Микроалбумин12.00лв
Ревматоиден фактор (RF)7.00лв
Фолат в еритроцити37.00лв
Изследване за белтък в урината0.50лв
МБИ - храчка16.80лв
Изследване за Токсоплазма IgM18.00лв
Изследване HPV - скрининг65.00лв
Педиатричен панел - Изследване на 27 хранителни и инхалаторни алергена85.00лв
Изследване на Еритроантитела с медикаменти35.00лв
Цитологично изследване на пунктат/лаваж20.00лв
Бъбречен Конкремент18.00лв
Обработка на биологичен материал и екарисаж2.00лв
Комбиниран бърз тест за: SARS-CoV-2; инфлуенца А+Б; RSV; аденовирус; M. Pneumoniae45.00лв
Пакет щитовидна жлеза42.00лв
Изследване Левкограма4.00лв
Изследване на APTT4.40лв
Изследване на Креатинин2.00лв
Изследване на Йонизиран калций (Ca++)6.00лв
Изследване на Ренин38.00лв
Изследване за Лаймска болест IgG22.00лв
Изследване на Anti - TPO14.00лв
Изследване на СА 12518.00лв
HOMA - IR Инсулинова резистентност23.00лв