Изследване на fx73 ( Свинско, телешко, пилешко месо )

Цена: 28.00лв
Време за изпълнение: всеки петък след 17 ч.
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна или капилярна кръв

Забележка: Една седмица преди изследването пациентът не трябва да е приемал кортикостероидни и антихистаминови препарати и да не е на биологично лечение.

fx73 е показател който се използава за да се установи алергичната чуствителност към свинско, говеждо и птиче месо. Клинично тя се проявява като бронхиална астма, риноконюнктивит, атопичен дерматит, еозинофилен гастроентерит.