anti-HBe

Цена: 21.00лв
Време за изпълнение: до края на работния ден или на следващия
Условия и изисквания: Проби се вземат до края на работния ден .Отбелязват се паспортните данни на пациента.
Материал за изследване (проба): Венозна или капилярна кръв
Добави в списък с изследвания

антиHBe – антитела. Появата им при остри хепатити и е добър прогностичен белег. При безсимптомни носители /хронични хепатити/ е показател за неактивен HBV носител с ниска вирусна репликация.