Антибиограма URIFAST

Цена: 18.00лв
Време за изпълнение: до 24 часа
Условия и изисквания: Сутрин
Материал за изследване (проба): Урина

URIFAST представлява бърз тест за изпитване на чувствителност към антибиотици на чревни бактерии, изолирани при уроинфекции. Предшестващо URIFAST теста e стандартното микробиологично изследване на урина. Пациентът дава първа сутрешна урина след тоалет (подробно описание в "Урокултура"). Ако до 24 часа от пробата му се изолират чревни бактерии, това е предпоставка за изготвяне на експресна антибиограма (URIFAST), която е готова след 5 часа. Това означава, че ако пациентът даде урина в понеделник сутринта, във вторник сутринта ще е ясно възможно ли е да бъде използван URIFAST, а във вторник до 14 часа ще са готови резултатите от теста. URIFAST се работи при предварителна заявка от пациента и не се покрива от НЗОК.

За пациенти:

Инфекциите на пикочните пътища са сред най-честите, във връзка с които пациентите се насочват за микробиологично изследване в лаборатория „ЛИНА“. Около 80% от причинителите на уроинфекции се размножават сравнително бързо и при тях е възможно да се използва URIFAST. Ако пациентът даде урина и на следващата сутрин се установи, че при него се изолират бързо растящи бактерии, той може да заяви изготвяне на експресна антибиограма за 5 часа. Пациентът получава информация за активността на 12 антибиотика до 14 часа на обяд, може да се консултира своевременно със своя лекуващ лекар и да започне адекватно лечение. URIFAST по-рано ориентира при изолиране на много резистентни бактерии. В такъв случай пациентът може да пожелае разширена антибиограма, която ще е готова на 48-ия, вместо на 72-ия час от даването на проба урина. За изпълнението на теста е изключително важно пациентите да съблюдават инструкциите за даване на урина за микробиологично изследване. URIFAST не може да се изпълни при едновременно изолиране на два вида бактерии в сигнификантно количество. URIFAST е приложим при следните видове бактерии: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis и др. URIFAST не е приложим при ентерококи, стафилококи, стрептококи и др.

За лекари:

Уроинфекциите са сред най-честите, във връзка с които пациентите се насочват за микробиологично изследване в лаборатория „ЛИНА“. Бактериите от семейство Enterobacteriaceae съставляват около 80% от причинителите. При тях е възможно да се направи бързия тест за изпитване на чувствителност към антибиотици URIFAST. Ако пациентът даде урина и на следващата сутрин се установи, че при него се изолират в сигнификантно количество чревни бактерии, той може да получи резултат от URIFAST след 5 часа. Пациентът има информация за активността на 12 антибиотика до 14 часa на обяд, може да се консултира своевременно със своя лекуващ лекар и да започне адекватно лечение. URIFAST дава по-рано ориентация за профила на резистентност на изолираните бактерии. В случай на установяване на бактерии с множествена резистентност, може да се направи разширена антибиограма, която също се предлага от лаборатория „ЛИНА“. Така разширената антибиограма ще е готова на 48-ия, вместо на 72-ия час от даването на проба урина от пациента. С теста URIFAST се отчитат минимални потискащи концентрации на антибиотиците, което представлява по-прецизно определяне на чувствителността на бактериите, в сравнение с рутинната антибиограма. За изпълнението на теста е изключително важно пациентите да съблюдават инструкциите за даване на урина за микробиологично изследване. URIFAST не може да се изпълни при едновременно изолиране на два вида бактерии в сигнификантно количество.