Vitek 2 антибиограма

Цена: 16.00лв
Време за изпълнение: до 4 часа от започване на анализа
Условия и изисквания: Наличие на бактериален растеж
Материал за изследване (проба): 24 часова урина