Антимикотична чувствителност

Цена: 12.00лв
Време за изпълнение: до 72 часа от доставяне на пробата
Условия и изисквания: Материал за изследване взет със стерилен тампон от лекар специалист
Материал за изследване (проба): Цервикален или уретрален секрет

Важно условие при провеждането на адекватно лечение на гъбичните заболявания е определянето на тяхната чувствителност към медикаменти (антимикотици). Изледването се извършва след втория ден при положителна микологична находка. Не предприемайте антимикотично лечение без лекарска консултация.