АСАТ (ASAT)

Цена: 3.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна кръв
Добави в списък с изследвания

Аспартат аминотрансферазата е ензим от групата на трансаминазите. Съдържа се предимно в сърцето, черния дроб, скелетната мускулатура и бъбреците. АСАТ има две форми - цитоплазмена и митохондриална.

Значението на този ензим е свързано с диагностиката на чернодробни заболявания (например хепатити), както и сърдечно-съдови заболявания (миокарден инфаркт), като в тези случаи тежестта на заболяването е свързана с повишени стойности на показателя. При заболявания, свързани с повишен разпад на мускулната тъкан, стойностите на ензима са чувствително повишени.

Обикновено, при оценка функционалното състояние на черния дроб, АСАТ се използва съвместно с анализа на АЛАТ /аланин аминотрансфераза/. Изследването му се използва и при контрол на терапията на заболявания на черния дроб или при проследяване на здравословното състояние на пациенти, приемащи потенциално токсични за черния дроб лекарства. Повишаването на стойностите му може да бъде индикация за промяна на терапията.