Изследване на Билирубин - индиректен

Цена: 1.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

Индиректният билирубин е резултат от разпада на еритроцитите, при който освободеният хемоглобин претърпява няколко превръщания, които водят до образуването на индиректен ( несвързан ) билирубин. Посредством белтъци в кръвта, той се транспортира до черния дроб, където протича процес на свързване с глюкуронова киселина, като по този начин се превръща в директен, свързан билирубин.

Увеличението на индиректната фракция на билирубина е насочващ показател за засилени хемолитични процеси в организма или за нарушен процес на конюгация в черния дроб.Заболяванията, които най-често са свързани с повишен билирубин за сметка на индиректната му фракция са всички видове хемолитични анемии - пернициозна анемия,вродена микросфероцитоза, таласемия, автоимунна хемолиза, преливане на несъвместима кръвногрупова кръв.Някои вродени заболявания, водят до нарушеното му захващане в черния дроб / синдром на Жилбер, синдром на Криглер - Найяр /, като по този начин също водят до индиректна хипербилирубинемия.