Изследване на С4 фракция

Цена: 10.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна или капилярна кръв

Серумен комплемент –С4 – фракция - Представлява друг компонент на комплементната система. Синтезира се в костите и белите дробове. Повишени нива могат да се дължат на малигнени заболявания. Понижени стойности се срещат при остър лупус еритематозус, гломурулонефрит, имунокомплексна болест, криоглобулинемия, вроден ангионевротичен едем.