Епщайн-Бар вирус (anti EBV IgM)

Цена: 16.00лв
Време за изпълнение: до края на работния ден или на следващия
Условия и изисквания: -
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

BV VCA IgM – показател за ранен стадий на заболяването. Изчезват след около 2-3 месеца. При много високи стойности може да се предполага, че е преход от ранен към остър стадий. При ниски стойности – преход от остър към затихващ стадий.