Фецес - Клостридиум дифициле (бърз тест)

Цена: 30.00лв
Време за изпълнение: до края на работния ден
Условия и изисквания: Диарийни изхождания. Незабавно доставяне на материала в лабораторията.
Материал за изследване (проба): Фецес

Пациентите с диария, на които се препоръчва бързия тест за доказване на Clostridium difficile и неговите токсини, са от следните групи:

• приемали антибиотици през последните 3 месеца, най-вече аминопеницилини, цефалоспорини, клиндамицин и флуорохинолони; използвалите множество антибиотици са с повишен риск за инфекция; • на възраст 65 и повече години; • с голям брой съпътстващи заболявания; • пациенти с потисната имунна система; • с оперативни интервенции на храносмилателната система и приемащи медикаменти за намаляване на стомашната киселинност; • на продължително лечение в болнични заведения (средно 20 дни); постъпвалите в отделения за интензивни грижи са с повишен риск за инфекция.