Хемокултура аероби

Цена: 23.80лв
Време за изпълнение: Резултатът излиза до 8-мия ден след представянето на материала.
Условия и изисквания: Kръв се взима само в стационарни условия от лекар специалист
Материал за изследване (проба): Венозна или капилярна кръв
Добави в списък с изследвания

За микробиологично изследване на проба от венозна кръв /хемокултура/ е необходимо да се вземе 5 мл. кръв за възрастни или 1 мл. кръв за деца. Кръвта се апликира веднага в стерилна транспортна среда. За процедурата е необходимо кожният участък, откъдето се взема венозната кръв, да се обработи хирургично с цел да се постигне максимална стерилност на полето и да се избегне евентуална контаминация с бактерии от кожата. Така взета, хемокултурата се поставя в термостат за 24 часа. След това се правят последователни посявки на втори, четвърти и седми ден от вземането. Ако след последната посявка не се отрие бактериален растеж, то хемокултурата е отрицателна-стерилна. При наличие на бактериален растеж, на който и да е от етапите на микробиологичния анализ, изолираните бактерии се идентифицират и се изпитва тяхната антибиотична чуствителност, което е от изключителна важност за лечението. Резултати от микробиологично изследване се получават, когато микробиологичният анализ приключи.

Не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.